05 - COMUNICADO PARA RECURSO - DE 12 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2020