relatorio resumido da execucao orcamentaria rreo 5 bimestre 2014