relatorio resumido da execucao orcamentaria rreo_3 bimestre 2016