TERMO DE RERRATIFICAÇÂO - 2020.02.13.003 Proc. 6970.2020